Hem

Välkommen till Kils Hästcenter Hannäs

Aktuellt:

 

2015-02-18

Årsmöte i KHH den 15 mars, kl 17.00

Välkommen till årsmöte i föreningen Kils Hästcenter Hannäs. Alla medlemmar i Glaumur Islandshästförening, Värmlands Läns Fjordhästförening och Wermlands Körsällskap är varmt välkomna till årsmötet för att å ena sidan påverka verksamheten, men också för att bli uppdaterad på vad som har hänt hittills och vad som händer framåt. Mötet hålls i SkiData-huset på Hannäs, Kil.

 

Motioner till årsmötet ska vara tf ordförande Lars-Åke Boman tillhanda senast den 8 mars (boman.larsake@gmail.com).

 

Vi bjuder på fika.

 

Vi vill gärna ha din anmälan så att vi kan planera inköp. Britt Lööv tar emot anmälan (britt.loov@telia.com eller sms till 070-611 27 67)

Föredragningslista för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Fastställande av röstlängd för mötet
 4. Ställningstagande till om årsmötet har kallats enligt stadgarna
 5. Ställningstagande till om årsmötet är beslutsmässigt
 6. Val av ordförande och sekreterare för mötet, val av två rösträknare och två protokolljusterare
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse
 9. Föredragning av revisionsberättelse
 10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 11. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen
 12. Beslut om motioner och förslag - rutin för boxanvändning
 13. Beslut om ersättningar
 14. Beslut om arbetsplan för tiden fram till nästa årsmöte
 15. Beslut om medlemsavgift för det kommande kalenderåret
 16. Beslut om budget för det pågående kalenderåret
 17. Beslut om antal ledamöter, två medlemmar och en ersättare från vardera av de ingående föreningarna.
 18. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare ledamöter och ersättare i styrelsen
 19. Val av två revisorer och två ersättare
 20. Beslut om firmatecknare
 21. Val av valberedning och eventuella ersättare
 22. Beslut om tid, plats och kallelsesätt för nästa årsmöte
 23. Övriga frågor:
 24. Avslutning.

 

Varmt välkomna.

/Britt

 

Bokningar på hästcentret

 

Vill du rida på området eller hyra det för kurs, tävling etc? Kontakta oss för bokning:

 

Kassör: Nina Eberleh

Glaumur islandshästförening

E-post: nina.eberleh@gmail.com

Telefon/sms: 070-533 91 43

 

Sekreterare: Britt Lööv

Wermlands Körsällskap

E-post: britt.loov@telia.com

Telefon/sms: 070-611 27 67

 

Prislista 2014 - klicka här

 

Varmt välkommen till vår fina anläggning

 

Rapport från årsmöte

Den 23 februari hölls det allra första årsmötet i den ideella föreningen Kils Hästcenter Hannäs. Mötet leddes av Ann-Sophie Persson. KHHs första styrelse är sammansatt på följande sätt:

 

Ordförande: Pontus Ullgren, Glaumur (2 år)

Vice ordförande: Lars-Åke Boman, VLFF (2 år)

Kassör: Lena Eberleh, Glaumur (1 år)

Sekreterare: Britt Lööv, WKS (1 år)

Ledamöter: Ann-Sophie Persson (WKS/2 år), Gunnar Nilsson (VLFF/1 år)

Suppleanter: Laila Marklars (WKS/1 år), Lennart Adolfsson (VLFF/1 år), Vakant (Glaumur)

 

Styrelsen ska vara sammansatt av två ledamöter och en suppleant från respektive förening (Islandshästföreningen Glaumur, Värmlands läns Fjordhästförening och Wermlands Körsällskap).

 

KHH styrelse hanterar bl a frågor rörande driften av anläggningen, såsom banor, stallar, vatten, staket m m.

 

Dokument rörande föreningens uppgift och styrning kommer inom kort att läggas upp under "Om hästcentret".

 

/Britt

 

Årsmöte i KHH den 23 februari

Välkommen till årsmöte i den nybildade föreningen för Kils Hästcenter Hannäs. Alla medlemmar i de tre Hannäs-föreningarna är varmt välkomna att komma till årsmötet för att å ena sidan påverka verksamheten, men också för att bli uppdaterad på vad som har hänt hittills och vad som händer framåt. Mötet hålls i SkiData-huset på Hannäs, Kil.

 

Vi bjuder på fika.

 

Vi vill gärna ha din anmälan så att vi kan planera inköp. Britt Lööv tar emot anmälan (britt.loov@telia.com eller 070-611 27 67)

Föredragningslista för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Fastställande av röstlängd för mötet
 4. Ställningstagande till om årsmötet har kallats enligt stadgarna
 5. Ställningstagande till om årsmötet är beslutsmässigt
 6. Val av ordförande och sekreterare för mötet, val av två rösträknare och två protokolljusterare
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse
 9. Föredragning av revisionsberättelse
 10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 11. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen
 12. Beslut om motioner och förslag - rutin för boxanvändning
 13. Beslut om ersättningar
 14. Beslut om arbetsplan för tiden fram till nästa årsmöte
 15. Beslut om medlemsavgift för det kommande kalenderåret
 16. Beslut om budget för det pågående kalenderåret
 17. Beslut om antal ledamöter, två medlemmar och en ersättare från vardera av de ingående föreningarna.
 18. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare ledamöter och ersättare i styrelsen
 19. Val av två revisorer och två ersättare
 20. Beslut om firmatecknare
 21. Val av valberedning och eventuella ersättare
 22. Beslut om tid, plats och kallelsesätt för nästa årsmöte
 23. Övriga frågor:
 24. Avslutning.

 

Varmt välkomna.

/Britt

 

 

Leader-projektet fick 100% godkänt

Den 10 januari besökte Länsstyrelsens inspektörer Kils Hästcenter Hannäs för att se om de kunde godkänna resultatet av det Leader-projekt som WKS, Fjordhästföreninegn och Islandshästföreningen har drivit i närmare fyra år.

 

Projektledaren Lars-Åke Boman och kassören Nina Eberleh har varit projektets nav och de fanns på plats den här dagen. Lite spända kan man misstänka.

 

Inspektionen gick helt lysande och Kils Hästcenter Hannäs fick godkänt på alla punkter, även vad gäller själva slutrapporten och den sista rekvisitionen av projektets kostnader.

 

Detta godkännande gör att projektet kan hämta hem de sista pengarna som Leader-kontoret och Jordbruksverket håller inne tills projektet har passerat mållinjen och "domarna" sagt sitt.

 

/Britt

 

Gott Nytt År

tillönskas alla ni som varit med och arbetat med utvecklingen av hästcentret under 2013 och alla ni som besökt anläggningen under året.

 

Det har varit ett fantastiskt år med tävlingar, träningar, kurser och andra aktiviteter. Hästens dag genomfördes i augusti i hällande regn, men många besökare hittade till Hannäs ändå. Hästintresset är stort i regionen. Stort tack till alla som gjorde dagen möjlig.

 

Nu ser vi fram mot ett nytt år med nya satsningar på Kils Hästcenter. Flera tävlingar och andra aktiviteter är redan inplanerade. Se kalendern för mer info.

 

/Britt

 

 

Hösten är här - och snart även vintern

Högsäsongen för hästaktiviteterna på Kils Hästcenter börjar gå mot sitt slut. Idag, 20 oktober, kom de första snöflingorna neddalande över Hannäsudden. Fast även om säsongen går mot sitt slut så händer det saker på Hannäs. Igår, den 19 oktober, hade Fjordhästföreningen tävling i brukskörning och bruksridning.

 

Några helger till fortsätter vi också med träning och utbildning i olika grenar. Genom att hålla koll på kalendern här på hemsidan så kan du följa vad som händer på hästcentret.

 

/Britt

 

Värmlandsmästerskapen

Lördag 7 september kl 09.00 - 17.00

Islandshästföreningen Glaumur arrangerar tävlingar i islandshästens olika gångarter. Tävlingen kommer att omfatta alla fem gångarterna - skritt, trav, tölt, galopp och flygande pass.

Cafeterian är öppen.

För mer information se www.glaumur.org

Välkommen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Många besökte Hästens Dag

Hästens Dag blev en delvis blöt historia. Vädergudarna var inte riktigt med oss, men det var många som trotsade vädret för att lära sig mer om vad som händer på Kils Hästcenter. Kön till prova-på-körningen och ponnyridningen var stundtals lång. Att regnet vräkte ner berörde inte alla, framför allt inte alla barn som troget väntade på sin tur för en tur på hästryggen eller på vagnen.

Wermlands Körsällskap och Islandshästföreningen Glaumur stod för uppvisningar och publiken fick se allt från finstämd ridning/körning till full fart under hovarna.

Cafeterian blev den mest populära plasten stundtals i det hårda regnet, men inga sura miner för det.

Stort tack till alla som gjorde den här dagen till en riktigt lyckad dag - publik, ryttare, kuskar och alla funktionärer.

Välkomna att besöka våra andra arrangemang på centret.

Nedan: Kusken Barbro Holm och groomen Mikael Olsson med Dinky Toy i maratonuppvisningen.

Kusken Barbro Holm och groomen Mikael Olsson

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hästens Dag

Söndag 18 augusti kl 11.00-15.00

Vi bjuder in till en dag i hästens tecken. En dag fylld med uppvisningar, ponnyridning, prova-på hästkörning, tipspromenad m m.

Vi kommer att visa upp våra föreningars olika sätt att arbeta med hästar - ridning och körning. Dessutom har vi bjudit in en westernryttare som kommer att visa upp några moment i westernridningen. Fler programpunkter kommer.

Vi berättar om och visar upp vår fina anläggning som utvecklats mycket under året. En anläggning som kan hyras delvis eller helt för andra föreningars aktiviteter.

Vi finns på Hannäsudden strax norr om Kil. Från Kil kör du mot Östra Ämtervik. På vägen passerar du Stora Kils kyrka och infarten till bostadsområdet Hannäs. Kör tills du ser skylten Kils Hästcenter, sväng in och följ vägen fram till hästcentret. Fri parkering.

För mer information om Hästens Dag kontakta Britt Lööv - britt.loov@telia.com /070 61 ä1 27 67.

 

 

 

Kils Hästcenter Hannäs är ett samarbete mellan Glaumur Islands­hästförening, Värmlands läns Fjordhästförening & Wermlands Körsällskap. Centret är idag en väl utvecklad anläggning för hästaktiviteter (träning, tävling, utbildning). Här finns stallar, belyst ridbana, körplan, ovalbana, passbana och maratonslinga.