Om hästcentret

Kils Hästcenter Hannäs är hemvisten för tre hästföreningar:

 

Wermlands Körsällskap>>

Värmlands läns Fjordhästförening>>

Glaumur Islandshästförening>>

Anläggningen ligger strax norr om Kil och är öppen för olika former av hästaktiviteter. Här finns bl a ridbana (40 x 100 m), körplan (80 x 110 m), ovalbana, rakbana och uteboxar för tillfällig uppstallning med plats för 50 hästar.

Medlemskap i någon av hästcentrets föreningar ger fri tillgång till alla banor och möjlighet till långtidshyra av boxplats. Box kan också hyras per dag - 50 kr för medlem och 250 kr för icke-medlem.

Hästcentrets föreningar arrangerar tävlingar och träningstillfällen under perioden april-oktober. Kurser och föreläsningar arrangeras löpande i den kurslokal som föreningarna disponerar. Se Kalendern för aktuell information. Hästcentret drivs gemensamt av ovan nämnda hästföreningar. För medlemskap i någon av föreningarna hänvisar vi till respektive förenings hemsida.

Mer information

För mer information om Kils Hästcenter Hannäs kontakta någon av oss:

Nina Eberleh

Glaumur islandshästförening

E-post: nina.eberleh@gmail.com

Telefon/sms: 070-533 91 43

Britt Lööv

Wermlands Körsällskap

E-post: britt.loov@telia.com

Telefon/sms: 070-611 27 67

 

 

 

 

EU-kommissionen »

Läs mer om jordbruk och landsbygdsutveckling.

Leader