Styrelse

Styrelsen 2014

 

Ordförande:

Pontus Ullgren, Glaumur (2 år) - pontus@ullgren.se

Vice ordförande:

Lars-Åke Boman, VLFF (2 år) - boman.larsake@gmail.com

Kassör:

Nina Eberleh, Glaumur (1 år) - nina.eberleh@gmail.com / 070-533 91 43

Sekreterare:

Britt Lööv, WKS (1 år) - britt.loov@telia.com / 070-611 27 67

Övriga ledamöter:

Ann-Sophie Persson, WKS (2 år) - affie69@gmail.com

Gunnar Nilsson, VLFF (1 år) - gunnar@getmossen.se

Suppleanter (1 år):

Laila Marklars, WKS

Lennart Adolfsson, VLFF

Vakant, Glaumur

 

 

 

 

 

EU-kommissionen »

Läs mer om jordbruk och landsbygdsutveckling.

Leader